แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลางพาเที่ยว เมืองอยุธยา พาเที่ยว หมู่บ้านโปรตุเกส, วัดไชยวัฒนาราม, เทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

● แนะนำที่เที่ยวภาคกลาง ดูคลิปอื่่นๆ คลิ๊ก!